แสงและเงาในการออกแบบ

แสงและเงาในการออกแบบ

 

แสงของานออกแบบนั้น ขอกล่าวถึง แสงประดิษฐ์ คือหลอดไฟกับแสงธรรมชาติ ดวงอาทิตย์  ความสวยงามของการออกแบบคือจัดแสงได้อย่างลงตัว ยกตัวอย่างแสงประดิษฐ์ในห้องพื้นที่ 1 พื้นที่ถ้าแสงมากไปก็อาจจะไปกลบความงาม ความละมุน ของพื้นผิววัสดุนั้นๆ   หากแสงน้อยไป ก็อาจใช้งานในพื้นที่ไม่ทะมัดทะแมงนัก

จำนวนของหลอดไฟ และค่า K ของแสงหลอดไฟแต่ละดวง   ล้วนมีผลกับการออกแบบทั้งสิ้น ผู้ออกแบบจึงต้องควรคำนึงถึง ในจุดนี้

 

ส่วนแสงธรรมชาตินั้น

ในยามกลางวัน  ผู้ออกแบบที่ละเอียดลึกซึ้งบางท่าน  อาจมองถึงเรื่องเวลาแสงตกทอดผ่านเข้ามาในห้อง เส้นสายของเงาที่เกิดขึ้น จะทึบหรือโปร่ง การโชว์เส้นสาย ของรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุใดๆก็ตาม ที่อยู่บริเวณนั้น ก็อาจจะให้ความโรแมนติกอย่างหนึ่งในยามกลางวัน